Access Bars er en en metode som innebærer å aktivere 32 punkter på hodet og skape flyt mellom disse. Alle disse punktene representerer områder i livet ditt som sorg, glede, kreativitet, sex, kontroll og takknemlighet for å nevne noe. Ved forsiktig berøring av disse punktene vil det som er lagret her, løses opp og dermed gi enorme muligheter til å skape det DU ønsker i livet ditt. Det du ønsker i stedet for det som var. Husk at det er DU selv som bestemmer hvordan livet ditt skal være.