Jeg tilbyr

Jeg ønsker å hjelpe deg og bruker flere måter å gjøre det på. Tankene påvirker følelsene og motsatt derfor er det viktig å jobbe med begge deler.