Indre barn veiledning

As babies we know only our connection with everything. We think we are everything, until we gradually discover the illusion of separation, and the resulting fear.

Voksne som har utviklet trygg tilknyting kan gi seg selv støtte og trøst men det er ikke alle forunt . Vi som ikke har fått den gode tilknytningen ønsker å bryte den sosiale arven. Det er en styrke og ingen skam for ingen er skyld i at de behovene ikke er blitt dekket. Vi var små barn og helt avhengig av de voksne rundt oss.

Det var ingen som trøstet deg når du trengte det som mest. Du var et lite barn og hadde ikke annet valg enn å undertrykke følelsene. Du svelget, holdt pusten, trakk deg unna og gjorde deg usynlig. Det kan også være at du gjorde det motsatte. Du tok mye plass og fikk kjeft for det, alt ble feil, du ble en hakkekylling. Etterhvert som årene gikk ble de undertrykte følelsene til muskelspenninger, utmattelse og kronisk plager.

Troen på at vi er god nok forsvinner når bare deler av oss selv blir anerkjent

Hva kan Indre barn veiledning gjøre for deg ?

Veiledningen handler om å komme i kontakt med de følelsene som ikke ble anerkjent da du var barn. De følelsene som ble stoppet og avvist.
Jeg vil hjelpe deg slik at de følelsene får komme til overflaten blir anerkjent og rommet slik at du kommer i kontakt med din indre stemme som ble undertrykt og glemt. Den er der og venter på å bli hentet frem. Å bli blir møtt og anerkjent på de følelsene kan oppleves stort. Å føle seg forstått av noen som rommer og aksepterer de sårbare følelsene kan være skjellsettende og forandre mye i livet ditt. Jeg veileder deg trygt gjennom prosessen så langt du ønsker for det er hele tiden du som bestemmer hvor langt du vil gå.

Velkommen er du til å bestille time Kontakt