Access Bars Consciousness

På hodet har vi 32 energi punkter som er knyttet til bjelker av energi. De er koblet til ulike aspekter som kropp, seksualitet, kommunikasjon, penger, aldring og kreativitet. Energi bjelkene kan sammenlignes med filer i en database hvor alle elektromagnetiske komponenter knyttes ti l tanker, ideer, holdninger, konklusjoner og tro systemer du har samlet gjennom livet

Bars

Du ligger på en benk med et pledd så behagelig som du kan. De 32 punktene blir berørt under hele behandlings timen. Du kan slappe av eller sove og vi skal ikke prate under behandlingen.En behandling kan gi ro eller du kan få mere energi. Alt handler om hva som er klart til å forløses. Når det løses opp i energi banene vil det påvirke livet ditt også på det ytre plan. Dypere søvn er noe mange erfarer etter en eller flere behandlinger.

Bars