Berøringshealing

Beøringshealing har som mål å løse opp i muskespenninger. Spenningene har lagt seg lag på lag gjennom livet og kan bli til kroniske spenninger og utbrenthet. Fordi det er ulikt hvor spenningene setter seg er fordi det er ulikt hvilke følelser som blir holdt tilbake. Tilbakeholdte følelser er det som ofte lager spnninger. Når spenningene forløses kommer også følelsene fram. Min tilstedeværelse gjørat følelsene som du en gang undertykte fordi ingen var der, blir møtt og anerkjent.

Du ligger på en benk og jeg berører deg med hender og med ord og lager vei forbi forsvaret og inn til det ubevisste. Det er der skattekista ligger.


Behandling